PROJECTEN

een overzicht van uitgevoerde projecten met WaterQi

SAMENWERKING MET WATERSCHAPPEN

Trots zijn wij op de uitgevoerde projecten met WaterQi. Wij bedanken de waterschappen voor het vertrouwen en de fijne samenwerking.

Aantal projecten gerealiseerd!

PROJECT PIJNACKER-NOOTDORP

Uit de pilot met de WaterQi, start 2018 samen met het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp, bleek dat na verloop van tijd de waterkwaliteit van een nagenoeg zuurstofarme door kroos gedomineerde waterpartij zichtbaar verbeterde en daarmee de ecologie. Het water werd helderder waardoor verschillende soorten ondergedoken waterplanten weer konden groeien. Ook werden er wolken met watervlooien gezien, zwommen grote scholen vis weer in de watergang en werden tussen de planten volop waterjuffers en haftelarven waargenomen.

Door het hoogheemraadschap van Delfland is het onderzoek gerapporteerd..

BEHANDELING BRONNERING WATER

WaterQi is ingezet bij de behandeling van bronnering water alvorens dit bronnering water geloosd kon worden op het oppervlakte water. Ook in deze situatie heeft WaterQi verstorende stoffen uit het water kunnen halen. Enerzijds door het geproduceerde schuim, anderzijds door een versnelde neerslag van stoffen.

PROJECT HOEK VAN HOLLAND

Samen met het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Rotterdam onderzoeken we of het watersysteem om het volkstuinencomplex ‘de Noort Bonnen’ te hoek van Holland met WaterQi kan worden behandeld. Het watersysteem heeft zowel waterkwaliteit- en waterkwantiteit (berging) problemen door onder andere de aanwezigheid van een dikke baggerlaag, periodieke overstorten en een beperkte circulatie.

ONDERZOEK WERKING WATERQI DOOR CONSORTIUM

Uit de pilot WaterQi Pijnacker Nootdorp is duidelijk geworden dat de WaterQi een meervoudig positief effect heeft op het watersysteem. Hoe dit proces werkt en hoe lang de positieve effecten doorwerken wordt nader onderzocht. Samen met hoogheemraadschap van Delfland en kennisinstituut Deltares wordt daarom gewerkt aan een project om met andere waterbeheerders en belanghebbenden onderzoek uit te voeren naar de werking van de WaterQi op het aquatische ecosysteem. Belanghebbenden zijn benaderd om pilotlocaties (diversiteit van de locaties is hier van belang) en inzet te leveren.

PROJECT MADESTEIN

Een prachtige video van de installatie van WaterQi in Madestein.
Met dank aan Raymond Renirie voor de film.

Kom eens langs!

Maandag t/m vrijdag

09.00 uur – 17.00 uur

 

Contact

TELEFOON

+31 6 51 14 93 86

E-mail

hallo@waterqi.nl

Adres

Buiteneinde 22A,
3291 AH, Strijen