HOE WERKT WATERQI?

WaterQi is een maatwerk oplossing voor oppervlaktewater met een biologische onbalans. WaterQi heeft een zeer gunstig effect op de waterkwaliteit en zorgt middels ultrafijne luchtbellen voor ecologisch herstel met als resultaat: schoon en zuurstofrijk water, meer biodiversiteit, balans binnen de leefomgeving en een toename van verscheidene waterplanten en vissen.

EEN INNOVATIEVE INSTALLATIE

De WaterQi is een innovatieve installatie welke enerzijds zuurstof inbrengt in het watersysteem en anderzijds milieu verstorende stoffen uit het water haalt. De WaterQi produceert zeer kleine (nano tot micro) luchtbelletjes. De zuurstof die in de luchtbelletjes aanwezig is lost langzaam op in het water waar het wordt gebruikt voor allerlei biologische en chemische processen. Ook produceert de WaterQi een scheidingsschuim dat wordt afgevangen en verwijderd. Uit testen blijkt dat het schuim nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren bevat en dus door middel van dit schuim uit het water verwijderd kunnen worden. Baggerlagen mineraliseren sneller door de inzet van de WaterQi.

 

OVER WATERQI

Coffee Bean

SNEl RESULTAAT

Coffee Bean

GEEN GEBRUIK CHEMICALIEN

Coffee Bean

LAAG ENERGIEVERBRUIK

Coffee Bean

DUURZAME OPLOSSING

Coffee Bean

MATERIAAL VOLLEDIG RECYCLEBAAR

Coffee Bean

LAGE KOSTEN

ONS DOEL

Maak water beter door het efficiënt en effectief met WaterQi te beluchten, verstorende stoffen te verwijderen en baggerlagen te behandelen.

WATERQI IN 3 UITVOERINGEN

WaterQi is maatwerk, elk water en ecologie zijn anders. WaterQi is duurzaam en wordt gemaakt van volledig recyclebare kunststof. Energie voorziening door zon- en/of windenergie is mogelijk maar vraagt een groot oppervlakte aan zonnepanelen danwel windmolens. Ook is WaterQi uit te breiden met UVC, Ozon en waterzuiverende planteneilanden.
WaterQi is volledig inpasbaar in de landelijke en de stedelijke omgeving. Combineren van de WaterQi met eventuele kunstuitingen is mogelijk.

waterqi vrij drijvend uitvoering

VRIJ DRIJVENDE UITVOERING

De drijvende WaterQi bestaat uit een drijflichaam met een reservoir, een pomp en een injecteur.
De pomp gebruikt ca. 80 Watt waarmee 8 m3 water per uur wordt behandeld (70.200 m3 per jaar).
Het aantal injecteurs per WaterQi-unit wordt afgestemd op het te behandelen water. Het drijflichaam met reservoir worden groter naarmate oppervlakte en volume groter worden.

Waterqi drijveend in enclosure uitvoering

DRIJVEND IN ENCLOSURE

De drijvende WaterQi wordt in een enclosure, een omsluiting, in het watersysteem geplaatst.

 

WaterQi is maatwerk, elk water en ecologie zijn anders.

vaste opstelling maatwerk waterqi uitvoering

STATIONAIRE OPSTELLING

De WaterQi in een stationaire opstelling wordt geïnstalleerd in een speciaal daartoe ingerichte pompput die in de kant wordt geplaatst. Het WaterQi-pompvermogen wordt vervolgens afgestemd op de te behandelen waterpartij.

INZET VAN WATERQI

STAP 1

Kleine zuurstofbelletjes worden door WaterQi verspreid over de waterkolom

STAP 2

Belletjes stijgen nauwelijks + groot contactoppervlak = veel zuurstof lost op in water

STAP 3

Geen opwervelend bodemmateriaal

STAP 4

Stimuleert mineralisatie van de baggerlaag

STAP 5

WaterQi verwijderd hoge concentraties biologie verstorende stoffen uit het water

STAP 6

Resultaat: schoon en zuurstofrijk water + toename van waterplanten en vissen

Zuurstofbalans.

Zuurstofloos water.

Zuurstofrijk water.

Reguliere beluchting.

“DOORZICHT MAN”

Na installatie van WaterQi worden er regelmatig onderwateropnamen gemaakt om de voortgang te bewaken. “Doorzicht man” geeft inzicht in het horizontaal doorzicht van het water. Onderstaande foto’s tonen een snelle verbetering.

waterqi vrij drijvend uitvoering

WATERPARTIJ DE Noort bonnen

“Doorzicht man” geeft inzicht in horizontaal doorzicht van waterpartij de Noort Bonnen in Hoek van Holland.

waterqi vrij drijvend uitvoering

DOORZICHT OP 9 april 2021

Doorzicht op de bodem van waterpartij de Noort Bonnen op 9 april 2021. Afstand tot camera 0,3 meter.

Waterqi drijveend in enclosure uitvoering

DOORZICHT Op 29 april 2021

Doorzicht op de bodem van waterpartij de Noort Bonnen op 29 april 2021. Afstand tot camera 0,3 meter.

vaste opstelling maatwerk waterqi uitvoering

DOORZIchT op 5 MEI 2021

Doorzicht op de bodem van waterpartij de Noort Bonnen op 5 mei 2021. Afstand tot camera 0,3 meter.

ONZE GalerIJ

Kom eens langs!

Maandag t/m vrijdag

09.00 uur – 17.00 uur

 

Contact

TELEFOON

+31 6 51 14 93 86

E-mail

hallo@waterqi.nl

Adres

Buiteneinde 22A,
3291 AH, Strijen